Campaña publicitaria en Youtube para Grupo GTD.

#campaña #producción #audiovisual